Projekty, výzvy a obstarávania

 

Projekty

 
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 

Výzvy

 
 

Prieskumy trhu

 
Záznam z prieskumu trhu: 25.10.2023
Projekt: Inovácia produktového portfólia spoločnosti TOSIT s.r.o.
Kód projektu: 313012CSC2
Zobraziť PDF